Data rozpoczęcia ILOŚĆ GRUP Kierunek Studiów Podyplomowych  Miejsce realizacji zajęć
24.02.2014 20 Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4
16.05.2014 25 Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4
24-26.10.2014 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi ed. II
Edukacja przedszkolna ed. IV
Edukacja wczesnoszkolna ed. IV
24-26.04.2015 Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XV Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw ed. XVII
Wycena nieruchomości ed. XV
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ed. VII
Zarządzanie w służbie zdrowia ed. XX
9-11.10.2015 (2015/2016)   Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XVI  
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw ed. XVIII
Psychologia transportu ed. VII
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi ed. XIV
16-18.10.2015 (2015/2016)   Edukacja przedszkolna ed. V  
Edukacja wczesnoszkolna ed. V
Rachunkowość budżetowa ed. VII
13-15.11.2015 (2015/2016)   Doradztwo zawodowe ed. III  
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji ed. X
Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia ed. XXI
Zarządzanie nieruchomościami ed. XV
Wycena nieruchomości ed. XVI
Dokumentacja i statystyka medyczna ed. I
11-13.12.2016 Przygotowanie pedagogiczne ed. II
18.04.2015 Studium pedagogiczne ed. III
9-10.04.2016   Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ed. XVII  
Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe ed. II
Edukacja i rewalidacja Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera ed. II
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi ed. III
Zamówienia Publiczne ed. VI
16.04.2016 Studium pedagogiczne ed. IV
7-9.10.2016   Zarządzanie w słuzbie zdrowia ed. XXII  
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw ed. XIX
Zarządzanie projektami europejskimi (Project management) ed. XI
Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XVIII
21-23.10.2016   Psychologia transportu ed. VIII  
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ed. VIII
Nowoczesne zarządzanie zasobami lidzkimi ed. XV
04-06.11.2016   Rachunkowość budżetowa ed. VIII  
Wycena Nieruchomości ed. XVII
Zarządzanie Nieruchomościami ed. XVI
18-20.11.2016   Audyt Wewnętrzny w gospodarce i administracji ed. XI  
Przygotowanie pedagogiczne ed. III
Edukacja przedszkolna ed. VI
Edukacja wczesnoszkolna ed. VI
21.04.2017 Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XIX
Zarządzanie w służbie zdrowia ed. XXIII
29.04.2017 Studium pedagogiczne ed. V
06.10.2017   Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XX  
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi ed. XVI
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw ed. XX
13.10.2017   Zarządzanie nieruchomościami ed. XVII  
Wycena nieruchomości ed. XVIII
20.10.2017   Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera ed. III  
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi ed. IV
03.11.2017   Psychologia Transportu ed. IX  
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych ed. IX
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe ed. III
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ed. IX
17.11.2017 Przygotowanie pedagogiczne ed. IV
24.11.2017   Audyt Wewnętrzny w gospodarce i administracji ed. XII  
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) ed. I
Edukacja przedszkolna ed. VII
Zarządzanie w służbie zdrowia ed. XXIV
Zamówienia publiczne ed. VII